Член на Европейския парламент

Емил Радев, ЕНП/ГЕРБ: Прането на пари е заплаха за сигурността на ЕС

Пропуските в прилагането на съществуващата правна рамка за борба с прането на пари в много от държавите-членки позволяват на престъпници и  терористи да финансират своята дейност и изправят Европейския съюз пред реални заплахи. Това заяви зам.-председателят на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Емил Радев пред своите колеги от Европейския парламент в Брюксел.

 

Коментарът на българския евродепутат от ЕНП/ГЕРБ бе направен в отговор

на презентирания от представители на Европейската комисия пакет от мерки за борба с прането на пари.

 

В качеството си на постоянен докладчик на ЕНП в комисията по граждански

свободи относно темата с прането на пари Радев обърна специално внимание на звената за финансово разузнаване, които играят ключова роля за идентифициране на рисковете в страните-членки. Българският евродепутат отчете, че „заради различния си статут, правомощия и начин на организиране, някои звена за финансово разузнаване нямат достъп до съответната информация и не могат да я обменят”.

 

Емил Радев не пропусна да коментира и последния доклад за анализа на  евентуалните заплахи, който идентифицира нови примери за т.нар. рискови

продукти. Сред тях попада и футболът. По този повод от Европейската комисия препоръчват на държавите-членки да решат кои участници ще бъдат обхванати от задължението за докладване на съмнителни сделки. „Не трябва ли да говорим за унифициран европейски подход по тази тема, като бъдат включени и други спортове, предвид инвеститорите в европейския спорт от трети страни?”, попита Емил Радев своите колеги в ресорната комисия на ЕП и представителите на Европейската комисия.