Член на Европейския парламент

Делегация за връзки с държавите от Централна Азия и Монголия

Делегацията е продължение на предходната Делегация за връзки с републиките от Общността на независимите държави (ОНД), която създаде работна група за Централна Азия през 1993 г. През 1994 г. е създадена и Делегацията за връзки със страните от Централна Азия и Монголия.

Провеждат се редовни Комитети за парламентарно сътрудничество с Казахстан. С Киргизстан и Узбекистан от 2000 г. и с Таджикистан от 2010 г. Тези интерпарламентарни комитети са ключов елемент за постигане на Споразуменията за партньорство и сътрудничество, влезли в сила на 1 юли 1999 г. и с Таджикистан на 1.01.2010 г. Те представляват рамката за връзките между страните-членки на Европейския съюз и 4те държави. Ключовата роля на Парламентарните комитети е да направят преглед на прилагането на Споразуменията за партньорство.  Те имат право да изискват информация и да отправят препоръки към Съвета за сътрудничество, който осъществява надзор за изпълнението на споразумението.

С Монголия и Туркменистан се провеждат редовни междупарламентарни срещи тъй като споразумението за сътрудничество  с тези две страни все още не е финализирано.