Член на Европейския парламент

Делегация за връзки с Ирак

От февруари 2008 г. съществува постоянна ad hoc делегация за връзки с Ирак, която има за цел установяването на редовен диалог между Европейския парламент и Съвета на представителите на Ирак. С решение на Европейския парламент от 6 май 2009 г. делегацията получи статут на Постоянна делегация за връзки с Ирак, а учредителното й събрание се проведе на 30 септември 2009 г.

Последното междупарламентарно заседание, проведено през декември 2014 г. в Брюксел, значително допринесе за поддържането на непрекъснато сътрудничество чрез създаването на необходимата рамка за открити разисквания по приоритетни въпроси като: борбата с широко разпространения джихадистки тероризъм, проблемите със сигурността и регионалните проблеми, бежанците, вътрешно разселените лица и помощта за сътрудничество на ЕС. Отдава се голямо внимание за засилване на сътрудничеството в областта на: приобщаването на всички религиозни и етнически групи в процеса на вземане на решения, правата на човека, положението на жените в Ирак и разпоредбите на семейното право, образованието, здравеопазването и околната среда, икономиката, инвестициите и строителството; петрола, газа и енергията; парламентарното развитие.