Член на Европейския парламент

Благосъстояние и защита на животните