Член на Европейския парламент

Интергрупа за благосъстояние и защита на животните