Член на Европейския парламент

Инициативи за възпоменание на Холокоста над ромите бяха дискутирани в Брюксел

Да се утвърди международен ден за почитане паметта на загиналите в ромския Холокост поискаха ромски организации от над 40 града в различни европейски държави по време на инициираната от тях дискусия с представители на Европейския парламент и Европейската комисия.

 

В хода на разговорите за гоненията, на които ромската общност е била подложена от нацисткия режим през Втората световна война, бе отдадена заслужена почит на Българската православна църква, която прави много за спасяването на евреите и ромите в България. Заедно с това бе отбелязана и заслугата на българския цар Борис III. Благодарение на отказа му да предаде българските роми и евреи в „лагерите на смъртта” са спасени животите на 150 000 роми и 50 000 евреи. „България е единствената европейска държава, спасила своите роми по време на войната. В памет на загиналите бихме искали да се изгради мемориал, който би бил не само израз на почит към жертвите, но и предпоставка ромската общност да бъде представена в различна от наложилата се в обществото светлина”, коментира Илия Костов, председател на фондация „Европа – моят дом”.

 

„Спасяването на българските евреи по време на Втората световна война е всепризнато за един от най-хуманните актове в човешката история. Малко известен е фактът, че в тези мрачни години България е спасила не само евреите, но и своите роми. Българското население и Българската православна църква са ярък пример за човечността, демонстрирана в едни от най-мрачните времена в Европа. Близо половин милион роми са загубили живота си вследствие на систематичната кампания на нацисткия режим за тяхното унищожаване”, коментира Емил Радев, който съдейства за провеждането на дискусията в Брюксел. Той подкрепи и идеята за изграждането на мемориал в памет на жертвите.

 

Саболч Шмид, началник отдел „Дискриминация и ромски въпроси“ от генерална дирекция „Правосъдие“ на Европейската комисия изтъкна, че инициативите за почитане паметта на жертвите на ромския Холокост би трябвало да се подкрепят във всички държави-членки.  Той представи европейските политики и мерки, предназначени за приобщаване на ромската общност.

 

Ромео Франц, немски евродепутат от групата на Зелените, изрази позицията, че ромите трябва да се освободят от психиката на жертви. Той призова за по-голяма активност от страна на ромските общности за постигане на равенство и участие в европейски проекти за интеграция. Според бившия министър на труда и социалната политика Тотю Младенов, който също се включи в дискусията, Европа има нужда от постоянство по отношение на интеграцията на ромите. „Самата общност също трябва да участва в този процес, както и в правените за тях политики”, посочи Младенов и подчерта значението на образованието, на достъпа до заетост, както и на здравните и медицински грижи.

 

Моника Холик, началник отдел „Еразъм +“ в Изпълнителна агенция по образование и култура към Европейската комисия, на свой ред представи различните възможности за финансиране на инициативи за почитане паметта на загиналите в ромския Холокост, за проекти за популяризиране на културата, както и за възможности за повишаване уменията и нивото на образование сред ромските общности.