Член на Европейския парламент

От днес документите за гражданско състояние ще се признават в целия ЕС, без да се налага заверка и апостил

От днес влиза в сила нов европейски регламент, който опростява изискванията за официални документи за гражданско състояние между държавите-членки на Европейския съюз.


„Вече няма да се налага апостил или легализация за голяма част от документите, които най-често се използват от гражданите в ЕС като акт за раждане, акт за смърт, удостоверения за брак, семейно положение и развод, осиновяване, както и удостоверения, свързани с местоживеене или доказващи липсата на съдебно минало.Успяхме да направим използването на всички тези официални документи в различните държави-членки по-лесно и по-евтино”, коментира българският евродепутат Емил Радев, който предствляваше Европейската народна партия при договарянето на окончателния текст на регламента, приет през 2016 г.


“Постигнатият регламент ще улесни милиони хора, които работят, учат и живеят в друга държава-членка на ЕС. Промяната е изключително важна и в контекста на предстоящите избори, тъй като обхваща и документите, които гражданите на ЕС са задължени да представят при гласуване или кандидатиране в избори за Европейски парламент или на местни избори”, изтъкна още Радев.

По думите му, вместо досегашната заверка, документите в обхвата на регламента ще бъдат придружавани от многоезични стандартни формуляри и по този начин ще се призвават за автентични. „Това ще доведе и до драстично намаляване на разходите за преводи. Такива биха могли да бъдат изисквани само в изключителни случаи. Времето, необходимо на едно лице да предостави искания му официален документ, също значително ще намалее. Ще се облекчи и самият бюрократичен процес”, увери евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП.


„Радвам се, че успяхме да договорим две години след прилагането на регламента, т.е. до февруари 2021 г., Европейската комисия да проучи възможностите за включване в приложното поле и документите, свързани със статута и представителството на фирмите, дипломите и квалификациите, както и документи, удостоверяващи официално признато увреждане”, разясни Емил Радев. Той допълни, че в новия регламент са предвидени защитни мерки, които при съмнения за измама дават възможност на получаващия документа орган да направи проверка в съответната институция на дадена държава от ЕС чрез съществуваща платформа – Информационната система за вътрешния пазар.