Член на Европейския парламент

Новата програма „Правосъдие“ ще подпомага съдебното сътрудничество в ЕС

Новата програма „Правосъдие” ще улеснява и подпомага съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси в ЕС и ще насърчава ефективността на националните правосъдни системи. С бюджет от 300 млн. евро за следващите седем години тя ще стимулира разработването и поддържането на специализирани технологични средства за електронно правосъдие. Това коментира българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев по повод приетата от Европейския парламент позиция относно новата програма „Правосъдие“ за периода 2021-2027 г.

 

В качеството си на докладчик от страна на групата на Европейската народна партия по това досие Радев изтъкна ролята на програмата за взаимното разбиране на гражданското и наказателно право и на правните и съдебни системи на различните държави-членки. „Това със сигурност ще допринесе за взаимното доверие и признаването на съдебни решения”, акцентира българският евродепутат.

 

Програма „Правосъдие” ще финансира и мерки за повишаване на осведомеността и подобряване на познанията на съдии и прокурори относно политиките и правото на ЕС, инструментите за съдебно сътрудничество, както и практиката на Съда на Европейския съюз. Програмата, освен това, има за цел да улесни ефективния достъп до правосъдие за всички лица, ефективната защита и подкрепа за жертвите на престъпление, както и зачитане на процесуалните права на заподозрените и обвиняемите в  наказателните производства, особено на децата.

 

Ще бъдат подпомагани още европейски съдебни мрежи и други възможности за сътрудничество и обмен на добри практики между съдебните системи на държавите-членки.