Член на Европейския парламент

Трябва да бъдат предотвратени злоупотребите с лични данни

Oпазването на личните данни е изключително важно, имайки предвид опасностите за кибер-сигурността и зачестилите хакерски атаки в световен мащаб. Това заяви българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев по време на заседание на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред в Европейския парламент, където бе обсъждана темата за личните данни в контекста на законодателството на ЕС и на Конвенция 108 на Съвета на Европа. Относно обмена на пътнически данни, Емил Радев коментира, че трябва да бъдат предотвратени злоупотребите с тези данни, както и да се гарантира, че събирането и обработването им не противоречи на Европейската харта за основните човешки права. 

По време на дискусията евродепутатите обсъдиха проектоспоразумението между Канада и Европейския съюз относно обработката и предаването на резервационни данни на пътници, което трябва да бъде ратифицирано от Парламента. Споразумението позволява събираната информация за пътниците от авиокомпаниите да бъде предоставяна на канадските служители на реда единствено с цел превенция и разследване на тероризъм и тежки трансгранични престъпления.  Повечето евродепутати се обединиха около идеята, че споразумението не предоставя достатъчно защити за използването на личните данни и може да противоречи на правото на личен живот. Според тях особено притеснителна е клаузата, позволяваща личните данни да бъдат предоставяни на трети страни.

Дебатът продължи с обсъждане на Конвенция номер 108 на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, която е първият обвързващ международен документ за защита на личните данни, отворен за подписване не само за европейски, но и за трети страни (напр. Мароко). Конвенцията забранява злоупотребата с лични данни, задължителното събиране и обработване на данни като раса, религия, политически възгледи, здравен статус и др., както и предоставянето на личните данни към страни, които нямат същите стандарти на защита. В момента се водят преговори за осъвременяване на документа с оглед новите технологии и произтичащи заплахи. Евродепутатите изразиха подкрепа за ревизията на Конвенцията, но предупредиха за необходимостта от намиране на баланс между защита на личните данни и правото на свободно слово, особено в контекста на решението на Европейския съд относно "правото да бъдеш забравен".