Член на Европейския парламент

Емил Радев призова да се ускори връчването на съдебни документи

Правилното функциониране на вътрешния пазар води до необходимостта от подобряване и ускоряване на предаването и връчването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела между държавите-членки. Освен това, самото връчване трябва да е потвърдено чрез доказателство за доставяне. Това коментира българският евродепутат Емил Радев в качеството си на докладчик в сянка по досието за връчване на съдебни документи.

 

Във фокуса на обсъжданията бе предложението за въвеждане на електронен обмен на документи между органите чрез създаването на децентрализирана информационна система. Според Радев това е добър и надежден метод. Той обаче изрази позицията, че съвременните комуникационни технологии биха могли да се използват по-широко, стига електронните услуги да са равнопоставени с пощенските и куриерските.

 

Евродепутатът настоя да се даде възможност на адресата да откаже приемането на документ, връчен по електронен път, което ще даде една допълнителна сигурност при използването на електронните услуги.

 

По повод разходите за използване на съдебно длъжностно лице или друго компетентно лице, Радев бе категоричен, че заплащаната еднократна такса в никакъв случай не трябва да е висока, а границите й да бъдат внимателно определени.