Член на Европейския парламент

Чрез общи правила за онлайн регистрация намаляваме разходите за фирмите в ЕС

Евродоклад предвижда въвеждането на общи правилa за използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право. Документът, изготвен с активното участие на българския евродепутат Емил Радев, беше приет от Комисията по правни въпроси на Европейския парламент.

„Въвеждането на общи за целия Европейски съюз правила, както и на кратки срокове за регистрация на дружествата ще бъде от голяма полза за малките и средни предприятия. Освен че процедурите ще бъдат по-евтини за фирмите, те ще подобрят мобилността и конкурентоспособността им”, изтъкна Радев.

Според него използването на цифрови решения в дружественото право изисква високи стандарти за защита от измами или злоупотреби. „Радвам се, че предложенията ми бяха подкрепени от комисията, защото това ще позволи плащанията за онлайн регистрация на дружество да стават чрез  платежна услуга с идентификация на платеца”, коментира българският евродепутат.

В защита на обществения интерес и с цел да се предотвратят евентуални измами текстът предвижда още държавите-членки да могат да изискват кандидатите или техните представители да се явят лично пред компетентен орган за регистрацията или за процедурни стъпки, за които това физическо присъствие е необходимо. За да не се изгуби търсеният от законодателния акт ефект, физическото присъствие на лицето ще бъде изключение и ще се преценява за всеки отделен случай.

За да се намалят разходите и административната тежест за дружествата, от тях няма да се изисква да представят на публичните органи една и съща информация повече от веднъж. Така например, няма да се налага да представят една и съща информация както на националния регистър, така и на държавен вестник. Вместо това, регистърът ще предава вече предоставената информация директно на държавен вестник. По подобен начин, когато дадено дружество е учредено в една държава-членка и иска

да регистрира клон в друга страна от ЕС, то ще може да използва информацията или документите, които преди това са били подадени в някой регистър.

В момента само в 17 държави-членки е налице изцяло онлайн процедура за регистрация на дружества. Съгласно новите правила дружествата ще могат да се регистрират, да създават нови клонове или да подават документи в търговския регистър по интернет във всички държави-членки. Oнлайн регистрацията отнема средно половината от времето и може да бъде до 3 пъти по-евтина. Това ще спести между 42 и 84 милиона евро годишно на дружествата в Европейския съюз.