Член на Европейския парламент

Ефективността на програмата „Цифрова Европа” зависи от ресурсите, с които ще разполага

Новата програма на Европейската комисия „Цифрова Европа“  трябва да разполага с достатъчно ресурси, за да може да се справи с предизвикателствата на цифровия свят. Това коментира евродепутатът Емил Радев, докладчик от страна на групата на Европейската народна партия, при приемането на становището на Правната комисия на Европейския парламент относно програмата.

„На фона кибератаките, пред които Европейският съюз е изправен ежедневно, темата за сигурността в контекста на новите технологии трябва задължително да присъства в дневния ни ред. Предизвикателствата, които ни отправя цифровизацията, изискват ЕС да разполага с квалифицирани кадри, които не просто да следват, а да диктуват развитието на новите технологии”, изтъкна българският евродепутат.

Новата програма „Цифрова Европа“  ще бъде създадена за периода 2021 - 2027 г. и цели максимално разширяване и увеличаване на ползите от цифровата трансформация за всички европейски граждани, публични администрации и предприятия, като предложеният бюджет е 9,3 милиарда евро.

В програмата се определят няколко водещи приоритета като укрепването на капацитета на Европа в областта на високопроизводителните изчислителни технологии (суперкомпютрите), изкуствения интелект, киберсигурността и задълбочените цифрови умения, както и гарантирането на тяхното широко използване в икономиката и обществото. Насърчавани едновременно, те ще допринесат за икономическия ръст и ще повишат конкурентоспособността на Европа в бързо развиващия се дигитален свят.

Поставя се акцент върху областите, в които публичните разходи оказват най-силно въздействие. Затова се залага на подобряването на ефективността и качеството на услугите в сфери от обществен интерес като здравеопазването, правосъдието, защитата на потребителите и публичните администрации. Във фокуса на програмата ще бъде и  подпомагането на малките и средните предприятия да се адаптират към промените в цифровите технологии.

Евродепутатите от Комисията по правни въпроси обръщат специлано внимание на въпросите, свързани с изкуствения интелект, където трябва да се осигури високо ниво на защита на интелектуалната собственост, данните, цифровите права и етичните аспекти на отговорността. Според членовете на комисията участието на държавите от Европейското икономическо пространство в новата програма е жизненоважна част от тяхната интеграция във вътрешния пазар и ключов инструмент за сътрудничество в широк кръг от области.