Член на Европейския парламент

Емил Радев и Андрей Новаков подкрепят българската петиция срещу двойните стандарти при храните в ЕС

Българските евродепутати от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев и Андрей Новаков призовават Комисията по петиции на Европейския парламент да разгледа петицията, внесена от омбудсмана Мая Манолова срещу двойните стандарти при храните от едни и същи марки (петиция номер 0945/2017). С писмо, изпратено до председателя на комисията Сесилия Викстрьом, двамата евродепутати настояват темата да остане в дневния ред на ЕП до намирането на законодателно решение на проблема на европейско ниво.

 

Двойните стандарти при храните от едни и същи марки, за които първи алармираха държавите от Вишеградската четворка, бяха потвърдени и при проучвания, извършени от Българската агенция по безопасност на храните. Според вносителите на петицията установената практика представлява нарушение на европейски регламент 1169/2011 за предоставянето на информация за хранителния състав на потребителите и директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики във вътрешния пазар. По този начин, се твърди в петицията, се нарушават правата на българските потребители.

 

В своето писмо до Сесилия Викстрьом българските евродепутати Емил Радев и Андрей Новаков подкрепят твърденията в петицията. Според тях двойните стандарти при храните от едни и същи марки представляват нечестни бизнес практики, които са дискриминационни спрямо българските граждани и спрямо гражданите на държавите от Централна и Източна Европа, където съществува проблемът.

 

Емил Радев и Андрей Новаков са вносители на множество въпроси към Европейската комисия по темата. Те са инициатори и на проект, финансиран от бюджета на Европейския съюз, чиято цел е чрез провеждането на мащабни изследвания на територията на всички държави-членки да бъдат разкрити наличието на подвеждащи и нелоялни търговски практики и съществуването на разлики в качеството, състава и съдържанието на хранителни и нехранителни продукти на пазара.

 

Освен това двамата евродепутати настояват да бъде създаден общоевропейски орган, който да следи за качеството и двойните стандарти при храните в Източна и Западна Европа. Според българските представители създаването на такъв орган е крайно наложително, тъй като в момента ЕК прехвърля контрола към националните органи, но те нямат достатъчно капацитет и финансови средства да извършват проучвания и да налагат санкции на големите мултинационални компании. Поради тази причина, Емил Радев и Андрей Новаков предлагат да се направи общоевропейски орган, който да има широки правомощия във всички държави-членки, както за извършване на проучвания и проверки, така и за последващо налагане на сериозни санкции, равняващи се на поне 4% от оборота на мултинационалните компании - производители на хранителни продукти.