Член на Европейския парламент

Европейският парламент предлага нова ускорена процедура за търговските трансгранични спорове

В правната комисия на Европейския парламент беше представено предложение с призив за създаване на нова ускорена процедура за търговските спорове в Европейския съюз. Уреждането на търговски спорове е твърде бавно в Европейския съюз. Според Световната банка в редица държави членки това може да отнеме до 3-4 години.

 

Като докладчик на Европейския парламент по създаването на минимални стандарти в гражданското производство в ЕС, Емил Радев подчерта, че подкрепя идеята за създаване на такава ускорена процедура при трансгранични търговски спорове. Според него това би довело да сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на процесуалното и търговското право.

 

Въпреки че съществуват някои секторни процедури, приети в рамките на сътрудничеството в областта на гражданското правосъдие, като признаването на съдебните решения и премахването на екзекватурата и Европейската процедура за искове с малък материален интерес, гражданските процедури все още не са хармонизирани на европейско равнище.

 

В призива на Комисията по правни въпроси се предлага Европейската комисия да направи законодателно предложение, с което да се въведе специфична процесуална заповед - европейска бърза гражданска процедура, която да се прилага в бизнеса и която ще предостави на европейските предприятия икономична и бърза възможност за разглеждане на търговски спорове. Една такава по-бърза европейска гражданска процедура може да съдържа строги, предварително определени срокове, отделна жалба по процедурни въпроси и ограничени възможности за представяне на нови обстоятелства по делото след първото разглеждане.

 

Тази процедура би могла да бъде разработена така, че да предостави на страните възможност за уреждане дори на сложни спорове в рамките на от шест месеца до една година, което би довело до огромни спестявания за европейските предприятия и би активизирало неупотребяван капитал.

 

Емил Радев подчерта, че специализацията на съдилищата и обучението на добри специалисти по търговско право, както от страна на съдиите, така и за другите юридически професии е от особено значение за прилагането на такъв тип процедура.

 

Българският евродепутат приветства и идеята за създаването на Европейски търговски съд, който да допълва съдилищата на държавите-членки и да предложи на страните по спора допълнителен, международен форум, специализиран в разрешаването на търговски спорове.