Член на Европейския парламент

Въвеждат се общи правила за онлайн регистрация на дружествата в целия Европейски съюз

Комисията по правни въпроси на Европейския парламент обсъди пакета за дружественото право, който съдържа две законодателни предложения. Едното е свързано с презграничните преобразувания, сливания и разделяния, а другото с въвеждането на общи правилa за използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право.

 

"Въвеждането на такава система за целия Европейски съюз и въвеждането на максималния срок от 5 работни дни за регистрация на дружества ще бъде от голяма полза за малките и средни предприятия и ще подобри тяхната мобилност и конкурентноспособност“, заяви българският евродепутат Емил Радев, ЕНП/ГЕРБ, по време на провелата се дискусия.

 

В момента само в 17 ДЧ е налице изцяло онлайн процедура за регистрация на дружества. Съгласно новите правила дружествата ще могат да се регистрират, да създават нови клонове или да подават документи в търговския регистър по интернет във всички държави членки. Oнлайн регистрацията отнема средно половината от времето и може да бъде до 3 пъти по-евтина. Това ще спести между 42 и 84 милиона евро годишно на дружествата в Европейския съюз.

 

Емил Радев подчерта, че използването на цифрови решения в дружественото право, следва да предвижда високи стандарти за защита от измами или злоупотреби. Трябва да има повече прозрачност относно собствеността на фирмите и третите лица (инвеститори, граждани, други дружества) трябва да имат достъп до информацията за дружествата, съдържаща се в регистрите, като този достъп бъде безплатен.

 

В тази връзка, предложението за Директива съдържа възможност за задължителен контрол по отношение на идентификацията; правила за лишаване на директорите на дружеството от права; участие на органи по удостоверяване – нотариуси, длъжностни лица по вписване или други публични и контролни органи.

 

Предстои Комисията по правни въпроси да изработи предложения за изменения, с които да се подобри направеното законодателно предложение.