Член на Европейския парламент

Многократно сме призовавали за приемането на европейско законодателство по административните процедури

„Многократно сме призовавали за приемането на европейско законодателство по административните процедури“, заяви българският евродепутат Емил Радев по време на изслушване в Комисията по правни въпроси на Европейския парламент, относно Правото на Европейския Съюз за отворена, независима и ефикасна европейска администрация.

Още през 2013 г. Европейският парламент излезе с резолюция, в която се призовава Европейската комисия да изработи регламент по административната процедура в институциите на ЕС, но до сега няма представено законодателно предложение от страна на Комисията. Ето защо Европейският парламент създаде работна група по Административно право, в която българският евродепутат Емил Радев, представляваше Европейската народна партия. Работната група излезе през 2016 г. с предложение за текст на регламент, който Комисията може да използва при едно бъдещо законодателство. 

По време на изслушването бяха представени резултатите от обществена консултация относно отворена, независима и ефикасна европейска администрация, както и проучване за оценка на въздействието на възможните действия, които трябва да се приемат на ниво ЕС, за постигането на тази цел. Участие в изслушването взеха още първият заместник председател на Европейската комисия, Франс Тимерманс, Европейският омбудсман, Емили О‘Райли, представители на академичната общност и др.

Франс Тимерманс подчерта, че Европейската комисия държи на ангажимента си да има отворена, независима и ефикасна администрация. Но според него тя трябва да бъде и подотчетна на своя суверен - гражданите.

„Вече две години след нашия доклад няма конкретни резултати относно предложението за приемане на регламент, който да установи общи правила за европейската администрация“, заяви Емил Радев.

Според представените проучвания става ясно, че има силна фрагментация на административните правила и процедури. Оперативното несъответствие и административните разходи, продължителните процедури, трудности при намирането на информация и качеството на получените отговори са само част от проблемите, които могат да бъдат решени с едно бъдещо законодателство в тази област.

В контекста на изключително сложното настоящо регулиране на административните процесуални права на ЕС и мащаба на проблема, и Европейският парламент и Европейският омбудсман, както и академичната общност, многократно са призовавали Европейската комисия да приеме европейско законодателство по административните въпроси.

По време на дискусията, българският евродепутат посочи: „Решението е ясно изразено както в представеното допитване на Европейския парламент, така и в оценката на въздействието. Това е предложението за регламент, което направихме преди две години. То ще допринесе за запълване на празнотите в законодателството и в същото време ще направи законодателството разбираемо за гражданите. Също така ще се подобрят прозрачността в административния процес и ефективността на европейската администрация“.

Европейският парламент предлага този регламент да се прилага за административните дейности на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза. Предложените разпоредби не се прилагат за администрацията на държавите членки. Предложението дава отговори на важни въпроси като сроковете за приемане на административни актове, започването на административната процедура, сроковете и средствата за правна зашита.