Член на Европейския парламент

Работим за по-добро детско правораздаване в България

В рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, евродепутатът Емил Радев и министърът на правосъдието Цецка Цачева организираха в София международна конференция на тема „Националната съдебна система като част от Европейския правов ред. Детското правораздаване - предизвикателства и възможни решения".

Основна цен на дискусията бяха възможните решения пред националния законодател във връзка с въвеждане на специализирано детско правосъдие и наказателноправните аспекти на правораздаването за деца в национален, европейски и международен план. Наред с това бе дискутиран и очаквания ефект от реформата на регламента относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца, т.нар. Регламент Брюксел IIа, по който българският евродепутат е изключително активен и в Европейския парламент.

 

Според Емил Радев, организатор на събитието, когато в правните процедури имаме участници деца, говорим за детско правосъдие. Тяхното участие може да е в различна форма: обвинени, жертви и свидетели, страна в граждански и административни производства, деца с нарушени права и т.н. "Участниците в правните процедури могат да бъдат подложени на многократни разпити, заплашителна обстановка и процедури, не рядко и на дискриминация. В случая, когато участниците са деца, този тип отношения и практики могат да увеличат травмата, имайки предвид, че стигайки до тук, те вече са подложени на голям стрес и нужда от закрила. Ето защо децата имат нужда да бъдат в досег с една система, която разбира и уважава техните права и уязвимост. За да бъде спазено това специално отношение към детето, детското правосъдие трябва да представлява звено само по себе си, различно от това на възрастните", разясни позицията си евродепутатът. 


В своето приветствие министърът на правосъдието акцентира на значението на международното сътрудничество за подобряване условията за живот на децата във всяка страна, като отбеляза, че по време на воденото от България председателство на Съвета на ЕС, страната ни постави проблематиката за благосъстоянието и участието на децата във фокуса на вниманието на държавите  - членки, определяйки за приоритетна тема работата по усъвършенстване  постиженията на европейското право, закрепени с Регламент Брюксел IIа. България съдейства за намиране и приемане на балансирани решения, насочени към разширяване обхвата на защитата правата на децата в общото европейско правно пространство. В тази връзка акцент в предложения проект на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица е реформата на институционалната рамка в областта на детското правосъдие. Целта е да се насърчи законосъобразното поведение на непълнолетните лица, които са в конфликт със закона и те да получат подкрепа за интегрирането им в обществото чрез налагане на възпитателни мерки и включването им в подходящи възпитателни програми, коментира министър Цачева. Съществен елемент от предлаганите законодателни промени е предвидената възможност за използване на процедура по медиация, която ще позволи въвеждането на възстановяващото правосъдие при отклоняване на непълнолетни от наказателно производство, така че да се постигне отстраняването на вредите, причинени от противоправното поведение и доколкото е възможно възстановяване на взаимоотношенията между нарушителя, пострадалия и обществото допълни още Цачева.

Росица Димитрова, заместник - министър на труда труда и социалната политика сподели опасенията си, че децата в конфликт със закона много често са и жертви или свидетели на насилие и това знание именно предполага вземането на адекватни мерки спрямо тях. Дори в конфликт със закона децата са деца и трябва да се приемат като такива. Именно поради това те се нуждаят и от специални професионални грижи и подкрепа, както и от развити и интегрирани услуги, добави още Димитрова.

Добри практики в международен и европейски аспект бяха представени от сър Матю Торп, съдия от Великобритания, Гонсало Ферер Амиго, съдията в Окръжен съд Барселона и Мая Грофф от секретариата на Хагската конференция за международно частно право.

Сред българските лектори са Даниела Машева, член на ВСС, Богдана Желявска, съдия в СГС, адвокат Анели Чобанова, Борислав Цеков, д-р по конституционно право, член на правния съвет на Президента на Република България и др.