Член на Европейския парламент

Емил Радев взе участие в конференция в НБУ по случай десетата годишнина от членството на България в ЕС

Българският евродепутат от ЕНП ГЕРБ Емил Радев взе участие в национална научна конференция, организирана от Нов Български Университет на 10 ноември 2017г. на тема „10 години България в Европейския съюз - въздействие върху развитието ма публичните политики и законодателство“. Конференцията бе открита от вицепрезидента на Република България г-жа Илияна Йотова, г-жа Моника Панайотова - зам. министър за българското председателство, г-жа Деница Николова - зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, проф. д-р Екатерина Михайлова - ръководител на департамент „Право“ в НБУ и проф. д-р Никой Арабаджийски - ръководител на секция „Публична администрация“ в департамент „Администрация и управление“ в НБУ.

В своето обръщение, Емил Радев благодари на организаторите за навременното организиране на конференцията с оглед на годишнината от членството на страната в ЕС  и предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018г. Според евродепутата в този контекст се предоставя възможност да бъде осмислено мястото на България в Европа, как може страната да допринесе повече за развитието на общия европейски интерес, докато в същото време бъде защитен и националния такъв.

Емил Радев подчерта, че Европейският съюз носи на България много положителни резултати не само във финансово отношение, но и по отношение на европейското законодателство и влиянието му върху функционирането на българските институции и развитието на националните политики. След влизането в сила на Лисабонския договор през 2010г. страната разполага и с много повече лостове за влияние върху изготвянето на европейското законодателство.

Евродепутатът даде пример, свързан с изграждането на нова информационна система за Вход/изход, която ще бъде разположена по външните европейски граници. Той обясни, че тази система, целяща ускоряване и улесняване на процедурите за граничен контрол на граждани на трети страни, които пътуват до и от Европейския съюз, първоначално трябваше да бъде приложима единствено за шенгенското пространство. Но с последователни усилия в Европейския парламент и в Съвета България успя да защити и прокара българската позиция, че новосъздадената система трябва да бъде приложима и по нашите граници.

Също така Емил Радев отбеляза, че понякога самото транспониране на европейското законодателство среща трудности. Той даде пример с продължаващите преговори между Европейския парламент и Съвета относно петата директива за борба срещу прането на пари, докато в същото време в българския парламент тече транспонирането на четвъртата директива. Евродепутатът подчерта важността на навременното транспониране на европейските директиви в националните законодателства с оглед избягването на наказателни процедури от Брюксел, но отбеляза, че България е един от първенците в Европа с най-голям процент транспонирано законодателство.