Член на Европейския парламент

Нова европейска система пази българските граници

По време на пленарното заседание на Европейския парламент в Страсбург бе обсъдено и  одобрено създаването на нова система за Вход/изход, която ще се прилага по външните европейски граници, вкл. българските граници. Българският евродепутат от ЕНП-ГЕРБ Емил Радев приветства създаването на системата, защото тя ще позволи на правоприлагащите органи автоматично да изчисляват продължителността на престоя на гражданите на трети държави, за да установят дали е надвишен разрешения им престой в ЕС. Тази система, според него, ще допринесе към подобряване на европейската сигурност, сигурността по границите и най-вече борбата срещу незаконната миграция.

Емил Радев подчерта значението на новата система за България като пазител на една от най-тежките външни европейски граници. Въпреки липсата на пълноправно членство на страната в Шенгенското пространство, системата ще бъде използвана ефективно на българска територия и ще подпомага работата на българските органи по охрана на границата. Евродепутатът отбеляза като голям успех за България включването на страната в географския обхват на системата и  въвеждането на единно калкулиране на разрешения престой на територията на целия Европейски съюз, а не само в Шенгенското пространство, както беше първоначалното предложение на Европейката комисия. В резултат, по-рано през октомври месец беше предоставен пасивен достъп на България и до Визовата информационна система.

Емил Радев припомни също значението на системата Вход/изход в контекста на взаимосвързаноста на европейските системи за охрана на границите и за доброто функциониране на Шенгенската информационна система за целите на връщането на нередовни мигранти.

В заключение българският евродепутат призова неговите колеги да подкрепят споразумението, постигнато със Съвета, защото сигурни външни граници води до повече сигурност вътре в Европа.