Член на Европейския парламент

Евродепутати заложиха повече средства за защита на потребителите в бюджет 2018 на ЕС

Андрей Новаков и Емил Радев, евродепутати от ГЕРБ/ЕНП внесоха поправка в проектобюджета на Европейския съюз за 2018г. Допълнението е на стойност 2.5 млн. евро и цели да обезпечи мерки за защита на потребителите в България и в останалите държави-членки на Съюза чрез проекти и информационни кампании.

Поправката е в подкрепа на програмата за защита на интересите, сигурността и информираността на потребителите. „Европейското гражданство означава защитата ни като потребители. По-голям бюджет означава повече защита и информираност за българския потребител“, коментираха Новаков и Радев след внасянето на изменението в четвъртък.

В страната ни европейската програма финансира чрез грантове организации, част от Европейската мрежа на потребителските центрове. Един от успехите на програмата е Системата на ЕС за опасни продукти, която обменя информация между държавите-членки. До момента в системата са регистрирани над 20 хил. такива сигнали.

Предложението предстои да бъде гласувано в Комисията по бюджети към Европейския парламент. През ноември поправката ще бъде защитавана по време на преговорите със Съвета и с Европейската Комисия.