Член на Европейския парламент

По-лесен достъп до печатни произведения за незрящите

„Най-накрая ще бъде улеснен достъпът до книги и други печатни материали, закриляни от авторското право и сродните му права за слепите хора, хората с нарушено зрение, дислексия или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали“, заяви българският евродепутат Емил Радев по време на пленарното заседание на Европейския парламент в Страсбург. Той взе участие в дебат относно Маракешкия договор и достъпа до произведения и други закриляни от авторското право обекти за лица с нарушено зрение.

Емил Радев подчерта, че с приемането на съответните законодателни актове правото на Европейския съюз ще бъде приведено с международните изисквания на договора от Маракеш.

„По този начин ще бъде улеснен живота на милиони европейски граждани, както и ще се подобрят и  техните възможности за образование“, заяви той пред евродепутатите в Европейския парламент.

Маракешкият договор беше приет през 2013 г. по линия на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) с цел да се улеснят предоставянето и трансграничният обмен на книги и други печатни материали в достъпни формати по целия свят. Той беше подписан от Съюза през април 2014 г. Съгласно Договора страните по него се задължават да предоставят изключения от авторското право и сродните му права или ограничения в тях в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, и се дава възможност за трансграничен обмен на копия в специални формати от книги, включително аудиокниги и други печатни материали, между държавите, които са страни по Договора.

Българският евродепутат обърна внимание, че от тук нататък е важно държавите членки да започнат инициативи за  популяризиране на целите на Маракешкия договор, за да могат нашите граждани да се възползват максимално от предоставената им възможност.