Член на Европейския парламент

Край на измамите с европейски средства!

В рамките на пленарното заседание на Европейския парламент в Страсбург, българският член на ЕП от ЕНП-ГЕРБ Емил Радев приветства приемането на Директивата за защита на финансовите интереси на ЕС. Според него тя представлява нов, модерен и адекватен инструмент, с който държавите-членки ще могат да гарантират, че европейските средства отиват по предназначение - в помощ на обикновения европеец, на бизнеса, на общините, а не в джобовете на престъпници. Това е от особено значение, имайки предвид, че по данни на Европейската комисия през 2010г. са извършени измами с европейски средства на стойност 600 милиона евро.

Имайки предвид, че 80% от евросредствата се управляват на национално ниво, въвеждането на общи определения, криминализирането на европейско ниво на отклоняването на средства, на представянето на фалшиви документи, изпирането на европейски средства, активната и пасивната корупция ще подпомогне националните органи да разследват случаите на измами, категоричен бе Емил Радев. Той определи включването на ДДС измамите на стойност над 10 млн евро, извършени в две или повече държави, като голяма победа за Европейския парламент, която неминуемо ще допринесе за още по-ефективна борба срещу този вид престъпление.

В заключение Емил Радев призова държавите-членки да транспонират директивата в националното законодателство колкото се може по-бързо, за да може да се сложи край на измамите с парите на европейските граждани.