Член на Европейския парламент

Емил Радев подкрепи научните библиотеки

Българският евродепутат Емил Радев, ЕНП/ГЕРБ, се срещна с представители на LIBER, най-голямата мрежа от научни библиотеки в Европа, която представлява изследователите и изследователските интереси. Той обсъди с тях текущата реформа на авторското право в Европейския съюз, която предвижда една модернизирана рамка от изключения и ограничения, която да позволи на изследователите да се възползват от наличието на едно по-ясно правно пространство, за да използват новаторски изследователски средства за извличане на информация от текст и данни.

 „В Европейския съюз научните организации, като например университетите, библиотеките и научните институти, се сблъскват с правна несигурност относно степента, до която могат да извличат съдържание при извличането на информация от текст и данни. Това засяга особено случаите, когато не е предвидено приложимо изключение или ограничение и когато се изисква разрешение от носителите на права, за да се предприемат такива действия“, заяви Емил Радев.

Новите технологии позволяват на научните изследователи да обработват големи обеми информация, за да придобият нови знания и да разкрият нови тенденции. Докато технологиите за извличане на информация от текст и данни преобладават в цифровата икономика, широко разпространено е схващането, че извличането на информация от текст и данни може да бъде от особено голяма полза за научноизследователската общност и по такъв начин да насърчи новаторството.

С реформата в авторското право, която се обсъжда в Европейския парламент се цели подобряване на усвояването на текст и извличане на данни в ЕС за изследователска среда. Предстои да бъдат обсъждани множеството изменения направени от Европейския парламент с оглед постигането на компромисно решение по окончателния текст на директивата.