Член на Европейския парламент

Продукти съдържащи някои коформуланти на глифозата не са разрешени за употреба в ЕС

В края на Март т.г. българският евродепутат Емил Радев, заедно със свои колеги - представители от различни политически семейства в ЕП, попита Европейската комисия дали продажбата на хербициди въз основа на глифозат и по-специално на коформуланта „полиетоксилиран амин от лой“ е прекратена във всички държави-членки и дали не са предоставени гратисни периоди за такива високо токсични продукти.

„Отговорът, който получихме от Европейската комисия е еднозначен - съгласно Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) 2016/1313, никакви продукти на основата на глифозат, които съдържат полиетоксилиран амин от лой, не могат да се разрешават и пускат на пазара на национално равнище“, коментира Радев.

Въпросът за наличието на глифозат стана отново актуален, след като на 29 юни 2016 г. Комисията реши да удължи лиценза, предоставен на хербицида глифозат за още 18 месеца, докато Европейската агенция по химикали излезе със своя собствена научна оценка на веществото. Тогава Комисията определи някои условия за разрешителното за глифозат, като едно от тях бе държавите-членки да гарантират, че продуктите за растителна защита, които го съдържат не съдържат коформуланта „полиетоксилиран амин от лой“. Той, от своя страна, е изключително токсичен и според Европейския орган за безопасност на храните представлява опасност за общественото здраве.

 

Понастоящем глифозат се използва интензивно не само в земеделието, но и в парковете и обществените пространства. Той е от решаващо значение за отглеждане на генетично модифицирани култури, много от които са модифицирани, за да са резистентни на глифозат.

Глифозатът е силно оспорван, тъй като има съмнения, че предизвиква ракови заболявания, тежки увреждания на плода в утробата на майката и сериозни заболявания на стомашно-чревния тракт“, обясни притесненията си българският евродепутат. Той добавя, че само преди дни Европейската комисия е обявила намеренията си отново да повдигне въпроса пред държавите-членки относно удължаване употребата на глифозат. Все още няма информация кога това ще се случи формално. Повод за това е излязлото по-рано през м. Март становище на комитета за оценка на риска на Европейската агенция по химикалите, което заключи, че наличните научни доказателства не отговарят на критериите за класифициране на глифозат като канцерогенен, токсичен или вреден за репродукцията.

 

„Въпреки становището на агенцията по химикалите аз бих искал да припомня, че съгласно Регламент (ЕО) 1107/2009, активните вещества се одобряват на европейско равнище, но разрешенията за препарати се издават на национално равнище. В тази връзка ще бъде изключително важно какво решение ще се вземе от нашето правителство и каква позиция ще се отстоява по време на преговорите с Комисията“, уточни Радев. Той призова също и за провеждането на по-задълбочени изследвания относно ролята на глифозата и неговите коформуланти върху здравето на хората и животните.