Член на Европейския парламент

Ще има повече и по-лесен достъп до онлайн съдържание при пътуване на европейските граждани

"Радвам се, че беше постигнато споразумение, което ще позволи на нашите граждани да могат да имат достъп до онлайн съдържание като музика, игри, филми, развлекателни програми, не само на територията на тяхната държава членка на пребиваване, но и когато временно се намират в друга държава членка“, това заяви българският евродепутат Емил Радев, по време на дебат в Европейския парламент относно трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар.

До сега потребителите, които временно се намираха в държава членка, различна от тяхната държава членка на пребиваване, често нямаха достъп до онлайн съдържание или достъпът им беше ограничен. Много хора — особено когато тръгват на кратки пътувания — намират за неудобно сключването на абонамент за местни услуги или могат да установят, че предпочитаните от тях филми и сериали не са на разположение или са само на чужд език, или пък трябва да свалят предварително филма, който искат да гледат, тъй като услугата стрийминг не се предлага извън територията на съответната страна. С новото законодателство, те ще могат, когато пътуват на ваканция, командировка или с учебна цел из Европейския съюз да се забавляват със своята музика и филми, за които са платили в своята държава на пребиваване.

Според Емил Радев, фактът, че според новите разпоредби доставчиците на услуги за онлайн съдържание не следва да изискват от своите абонати никакви допълнителни такси за осигуряването на трансгранична преносимост на услуги за онлайн съдържание, ще допринесе за повишаване на ползването на тези услуги в целия Европейски съюз. По този начин с тази инициатива ще се подобри и свободното движение на хора и услуги на вътрешния пазар.

„Разбира се това не трябва да става в ущърб на авторите и техните творби, защитени с авторски права.  Авторите трябва да запазят своята свобода на договаряне. Потребителите и онлайн доставчиците на услуги трябва да продължат да спазват изискванията в областта на авторското право“, отбеляза в заключение Емил Радев.