Член на Европейския парламент

Български евродепутати с обща позиция за отпадането на Механизма за сътрудничество и проверка за България

Българските евродепутати Мария Габриел, Филиз Хюсменова, Сергей Станишев, Ангел Джамбазки и Емил Радев за пореден път призоваха за отпадането на  Механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния. Поводът е дискусия в Комисията по правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент относно поредния доклад по Механизма от януари 2017 г. и е продължение на усилията на представителите на всички политически семейства Механизмът да отпадне колкото се може по-скоро.

Българските евродепутати подчертаха дискриминационния характер на Механизма за сътрудничество и проверка, тъй като той се прилага единствено спрямо България и Румъния, докато в същото време се наблюдават проблеми с корупцията и върховенството на закона и в други държави-членки. Те разкритикуваха също недемократичното обвързване на Механизма с приемането на двете страни в Шенгенското пространство, при положение, че са изпълнени всички технически критерии за членство. Не на последно място евродепутатите се обявиха още веднъж за необходимостта от общоевропейски механизъм за демокрация и върховенство на закона, който да бъде прилаган върху всички държави-членки въз основата на ясни и обективни показатели.

Зам.-председателят на групата на ЕНП в ЕП и ръководител на българската делегация в ЕНП Мария Габриел отбеляза, че механизмът е имал и положителна роля за извършване на реформи, но през годините липсата на конкретни критерии за изпълнение и на времева рамка за неговото отпадане са поставили под въпрос ефективността му. Тя призова Комисията да даде повече информация за стъпките, които планира да предприеме за ускоряване на процеса по въвеждане на общоевропейски механизъм за демокрация и върховенство на закона.

Сергей Станишев, ръководител на Делегацията на българските социалисти в ЕП и лидер на ПЕС, заяви: "10 години по-късно този механизъм не просто е изчерпан, а се превърна в инструмент за политическо изнудване и претекст за затваряне на вратата към Шенген. Той сам по себе си няма да реши оставащите проблеми – това е наша задача и въпрос на политическа воля. Соченето с пръст на нашите страни обаче не може да продължава да служи за параван пред случващото се другаде в Европа, където основни принципи на демокрацията и върховенството на закона са поставени на изпитание. В края на миналата година Европейският парламент отправи призив за създаване на общоевропейски механизъм за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, който да замени съществуващите инструменти, включително Механизма за България и Румъния. Очаквам и ще работя за това да се случи до края на мандата на тази Комисия, какъвто ангажимент пое и председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер."

Филиз Хюсменова -  ръководител на българската делегация в групата на Либералите и демократите и неин зам.-председател, коментира, че в ЕС действат различни инструменти в областта на правовата държава и всички те продължават да бъдат прилагани на парче – регионално или секторно, точно като Механизма. Като пример тя посочи изявлението на Комисията, направено по повод на друг инструмент - Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието, че „България и Румъния са на прав път в областта на правосъдието и не са по-зле от останалите страни в Европейския съюз“. Въпреки това механизмът се прилага само спрямо тези две страни членки, продължи Хюсменова, а не към страни със сходни проблеми или които понастоящем нарушават договорите и основни принципи на Съюза, а заключенията от докладите продължават антидемократично да се свързват с включването на България и Румъния в Шенгенското пространство.

Според Ангел Джамбазки (Европейски консерватори и реформисти-ВМРО) този дискриминационен механизъм категорично трябва да отпадне. Той нарушава националния суверенитет и е пример за двойни стандарти към страните членки на ЕС, тъй като умишлено се пренебрегват корупционните проблеми в неподлежащи на мониторинг държави-членки. Освен това, според Джамбазки, този  механизъм не разполага с работещи инструменти за измерване на постигнатия напредък.

Емил Радев (ЕНП-ГЕРБ) заяви, че основата на извършваните реформи седи не в Механизма, а желанието на българския народ за по-добре функционираща съдебна система и за по-систематична борба срещу корупцията, както и усилията на съдиите и полицията да постигат все по-добри резултати в служба на обществото. Той разкритикува факта, че само пет души в Европейската комисия, от които само двама на пълен работен ден, повечето без юридическо образование или професионален опит в съдебната система или правоохранителните органи, следят реформите в България и Румъния и пишат докладите. Затова Емил Радев настоя Европейската комисия да представи данни колко струва Механизма на европейските данъкоплатци за десетте години на неговото съществуване. Не на последно място той разкритикува факта, че Механизмът бива използван политически и дискриминационно срещу приемането на България в Шенген.