Член на Европейския парламент

Емил Радев обсъди с медицински организации предложението за Регламент за защита на личните данни

Българският евродепутат от ЕНП-ГЕРБ Емил Радев се срещна с представители на едни от най-големите научни и медицински организации в Европа - Европейския консорциум за научни изследвания, Националния институт за здравеопазване в Хелзинки, Европейската платформа на пациентски организации, наука и индустрия и британското НПО за изследване на рака Cancer Research UK. Целта на срещата бе да бъде обсъден ефекта на предложения Регламент за защита на личните данни върху медицинските изследвания.

Представителите на научните организации приветстваха предложения през 2012г. Регламент за защита на личните данни, тъй като според тях той ще изясни приложимите принципи при обработката на лични данни в рамките на Европейския съюз. Те се застъпиха за предложените изключения за научни и медицински изследвания и особено за липсата на задължение за изрично съгласие на пациентите всеки път, когато техните данни се използват с научни цели. От организациите обясниха, че тези текстове са от особена важност, тъй като позволяват многократното използване на медицински данни в различни опити, както и събирането на данни на пациенти от различни държави-членки на едно място с цел изследването на редки заболявания с недостатъчен брой мостри в една държава.

Представителите на научните организации изразиха притеснение от рестриктивната позиция на Европейския парламент, приета през пролетта на 2014г., която ограничава обмена на медицински данни между научните институти и усложнява извършването на опити - евродепутатите настояват използването на личните данни за медицински и научни цели да бъде съпроводено с позволение от пациента при всеки различен вид опит. Ограничението касае особено работата на банките на медицински данни, защото тези данни не се събират за определен вид опит, а се използват за бъдещи изследвания.

Емил Радев изрази съгласие с необходимостта от повече свобода на използването на данни за научни и особено медицински изследвания. "Днес не можем да знаем как ще се развие медицината утре и затова е важно научните институти да имат възможността да събират и съхраняват медицински данни с цел борба с редки и нови болести дори и след няколко години. Освен това искането за съгласие всеки път е изключително емоционално за пациента и неговите близки - то постоянно ще напомня за дадена болест или състояние, дори когато човек иска да забрави травмата, през която е преминал.", заяви българският евродепутат. Той бе категоричен, че единствено чрез еднократно давано съгласие за използване на медицински данни ще се намери баланс между защитата на личните данни и необходимостта от развитие на медицината.

Съветът на ЕС прие Обща позиция по предложението за Регламент на 15 юни 2015г., в която защитава правото на научни и особено на медицински организации да прилагат улеснени правила за обработката на лични данни, включително и правото на еднократно и общо съгласие за тяхното използване. Преговорите между Съвета и ЕП започват на 24 юни 2015г., като надеждата е да се постигне компромис по текста до края на тази година.