Member of the European Parliament

Делегация за връзки с държавите от Централна Азия и Монголия