Member of the European Parliament

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи