Член на Европейския парламент

Емил Радев, ЕНП/ГЕРБ: Споразумението със САЩ за достъп до електронни доказателства ще подобри сигурността на ЕС

Сключването на споразумение със САЩ относно трансграничния достъп до електронни доказателства за целите на съдебното сътрудничество при наказателни разследвания има важно значение за националната сигурност на всяка от страните-членки на ЕС. Документът допринася за по-бързо идентифициране и по-ефективно противодействие на евентуални престъпни заплахи от двете страни на Атлантическия океан. Така зам.-председателят на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент Емил Радев коментира мандата за преговори на Европейската комисия със САЩ по споразумението.

 

Според българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП споразумението трябва да защити процесуалните и основните права на европейските граждани. Емил Радев призова за “договарянето на разпоредби, гарантиращи реципрочност и недискриминация при достъпа до съответните данни”. Позицията си той изрази в ресорната комисия на ЕП в Брюксел при обсъждането на становищата на различни служби на ЕС за въздействието на т.нар. американски закон CLOUD и мандата за преговори между ЕС и САЩ за бъдещо споразумение за трансграничен достъп до електронни доказателства.

 

Българският евродепутат акцентира и върху необходимата защита на субектите на данни в ЕС и правната сигурност за предприятията, работещи в двете юрисдикции. Радев припомни опасенията, изразени в становището на Правната служба на ЕП, че заповедта за оповестяване, издадена от американските органи, става повод съответния доставчик да нарушава чуждестранни закони. Решението за това е изцяло оставено на американските съдилища, но трябва да се прецизира в рамките на преговорите, смята Емил Радев.

 

Американският закон CLOUD ACT e в сила от март 2018 г. и дава право на достъп на правоприлагащите органи в САЩ до електронна информация, независимо къде се съхраняват данните, стига компанията да е базирана на американска територия. През юни Европейската комисия получи мандат да започне преговори за трансграничен достъп до електронни доказателства между ЕС и САЩ.