Член на Европейския парламент

Емил Радев: Необходим е eфективен европейски механизъм за конфискация на печалби от престъпна дейност

Конфискацията на доходите от престъпления е ключова мярка за борба с организираната престъпност. Тъй като 99% от възможните печалби от престъпна дейност не се конфискуват и остават на разположение на престъпниците, ЕС се нуждае от ефективен инструмент за противодействие на общоевропейско ниво. Тази позиция българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев изрази пред свои колеги и представители на Европейската комисия в рамките на представянето на изготвения анализ относно неоснованите на присъда мерки за конфискация в ЕС. Изслушването се проведе в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент, на която българският евродепутат е зам.-председател.

 

Анализът на ЕК разглежда законодателството на всички държави-членки по отношение на мерките за конфискация, които не се базират на присъда. Документът представлява междинна стъпка за евентуално бъдещо хармонизиране на европейското законодателство в тази област.

 

Законовите рамки на държавите-членки относно конфискацията без присъда са претърпели значителни промени през последните години. Въпреки това, действителният процент на окончателно конфискувани пари все още е много нисък.

 

„В България прилагаме механизъм на конфискация без присъда на богатство с неясен произход и през последните години се постигат много добри резултати“, посочи Радев. Според румънската депутатка Рамона Стругариу България е много добър пример за прилагане на конфискация, неоснована на присъда. Тя изрази надежда, че и Румъния ще приеме подобно законодателство.

 

Всички евродепутати, участващи в дискусията, подчертаха, че при тези процедури трябва да има гаранции за спазване на човешките права така, както са залегнали в Договорите на Европейския съюз, в Хартата за основните права на ЕС, а също и в Европейската конвенция по правата на човека.