Член на Европейския парламент

Европейската програма на Радев и Новаков за борба с двойните стандарти вече приема предложения за финансиране

Новата европейска програма, чиято цел е да премахне различията при храните между държавите от Източна и Западна Европа, както и да засили ролята на потребителските организации в борбата с двойните стандарти в ЕС вече функционира напълно. От 24 юни до 6 ноември т.г. тече срокът, в който всички заинтересовани лица - потребители и потребителски организации - могат да кандидатстват за еврофинансиране. Общият размер на фонда, заделен по програмата, е близо 1,3 млн. евро.
Българските евродепутати Емил Радев и Андрей Новаков - автори на програмата, първи предприеха конкретни мерки срещу порочната практика на двойни стандарти при хранителните продукти в различните държави от ЕС.
След провеждането на редица изследвания и многократни обсъждания в Европарламента, през 2018 г. Европейската комисия най-накрая призна за наличието на разлики в хранителните продукти,
макар все още де не знае как напълно да се пребори с тях.


Току-що публикуваните резултати от така нареченото „общоевропейско“ проучване по темата също не дадоха категорични резултати. Макар подробни данни да се изискваха от всички 28 държави-членки, едва 19 участваха в проучването, в това число и България, проведено в края на миналата година. Непълнотата на изследването прозира още и в данните, които са събрани - не всички участвали държави-членки са предоставили данни за всички от 128-те избрани продукта - от 113 общоизвестни и 15 частни марки“, коментира Радев. В проучването също така се посочва, че някои от продуктите за сравняване са налични в поне четири държави-членки, докато други - в поне девет. За продуктите от частни марки са използвани предимно продукти от австрийски и немски вериги, с клонове в съседните им държави (макар самата Австрия да не участва в изследването). Като резултат от това, мнозинството от проучваните продукти на частни марки например са били налични едва в няколко държави-членки.

Според Радев всичко  това поставя под съмнение достоверността на събраните данни, както и „общоевропейския“ характер на получените резултати. Не на последно място, в проучването се заключава, че 9% от продуктите, представени като еднакви в целия ЕС, са имали различен състав, а други 22% от продуктите, представени по сходен начин, също имат разлика в състава. Това означава, че над 30% или около 1/3 от всички изследвани храни са били с констатирани разлики в своя състав. Макар да няма твърдо изразена разлика по оста Изток-Запад, от сравнителните таблици в проучването може да се забележи, че основното различие в състава (наличие на повече мазнини, въглехидрати, захар или сол например) се проявява с тенденция именно на Изток, в това число и България.
Действащата от тази седмица програма, предложена от Емил Радев и Андрей Новаков от ГЕРБ/ЕНП, дава нов шанс в борбата срещу порочните практики. Допълнителната възможност ще позволи на потребителите и потребителските организации да тестват и сравняват основните хранителни и нехранителни продукти, както и да разпространяват резултатите от тези тестове в национален и международен контекст.


Благодарение на отпуснатите средства ще могат да бъдат разработени и приложени надеждни методи за тестване и сравняване на продуктите, както и да се идентифицират потенциални нелоялни търговски практики, свързани с подвеждащи етикети или маркировки на стоките в различните търговски мрежи в ЕС“, разяснява целта на програмата Емил Радев. Всичко това ще допринесе за увеличаване защитата на потребителите, утвърждаване на добри практики за трансгранично сътрудничество между различните потребителски организации и най-вече - подобряване на политиките за защита на потребителите на национално и европейско ниво.


В рамките на „българската“ европрограма ще могат да бъдат финансирани и обучения на потребителските организации с цел повишаване на експертния капацитет, разработване и внедряване на пилотни проекти за тестване, дейности и кампании за повишаване осведомеността на потребителите, разработване на IT инструменти за докладване на продукти с двойно качество и др. Финансирането по програмата е отворено за всички държави-членки, а подробна информация за подаването на проектите може да бъде открита на страницата на Европейската комисия на адрес:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-cons-rppi-ag-2019