Член на Европейския парламент

Ускоряваме процедурите за защита интересите на децата при раздяла на родители от различна националност

В ЕС има над 16 милиона семейства, в които родителите са с различна националност, а случаите на международни отвличания от единия родител са над 1 800 годишно. Когато се говори за семейноправни отношения и родителска отговорност, няма нищо по-важно от защитата на интересите на детето. Затова ревизираното предложение за промяна на Регламента Брюксел 2а гарантира ускорено връщане в семейната среда на детето, отвлечено от родител. Така българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев коментира приетия с голямо мнозинство доклад в Европейския парламент. Документът е посветен на ревизираното предложение за регламент на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност и международното отвличане на деца.

 

С текста се въвеждат ясни правила по отношение взаимното признаване на трансгранични съдебни решения (премахва се екзекватурата). Предвидена е и една по-опростена процедура за връщане на детето, когато то е било изведено от страната от единия родител вследствие на развод например. Сроковете за връщането на детето в семейството също са съкратени значително, като вече ще са до шест седмици.

 

„До голяма степен Съветът се е съобразил с исканията, които поставихме при обсъждането на промяната на Регламента в правната комисия на Европейския парламент. За мен съществена стъпка напред е задължението съдът да изслушва детето във всяка фаза на производството, тъй като неговото мнение е изключително важно и винаги трябва да бъде взето предвид. Това, разбира се, трябва да стане при максимално кратки процедури и винаги на език, който детето разбира”, обясни Радев.

 

За случаите на международни отвличания с промените се въвеждат и ясни правила за настаняване на детето в приемно семейство в друга държава-членка, различна от държавата му на произход. Предвидени са и категорични срокове за изпълнение на постановените съдебни решения, както и ограничаване броя на обжалванията, които обичайно са причина за протакане на процедурата.