Член на Европейския парламент

Регламентът за промяната на часовото време не трябва да води до свръхрегулация

Въвеждането на общоевропейски пряко приложим регламент, който да наложи използването на стандартно или на лятно часово време във всички държави-членки, би довело до излишно свръхрегулиране, което няма да е съобразено с нуждите и условията в различните части на ЕС.  Това коментира българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев на заседание на комисията по правни въпроси на Европейския парламент, която днес гласува своето становище във връзка с преустановяване на сезонните промени на часовото време в ЕС.

 

В комисията се наложи мнението, че промяната трябва да стане по един хармонизиран начин във всички държави-членки. Практиката на промяна на часовото време два пъти годишно, възприета през последните 40 години, е обект на все повече критики от страна на гражданите и бизнеса.

 

„Превъртането на часовника засяга не само функционирането на вътрешния пазар, но също така повдига многобройни опасения относно общественото здраве. Редица проучвания сочат, че броят на инцидентите и сърдечните удари се увеличава през дните след смяна на часовото време”, отбеляза Емил Радев.

 

Според него държавите-членки трябва да могат сами да направят своя избор, но се нуждаят да им бъде предоставено повече време, преди директивата да започне да се прилага. „Така промяната ще може да се подготви по един съгласуван и координиран начин за всички, за да не се създават пречки пред правилното функциониране на единния пазар и да се избегне евентуална фрагментация в часовите зони между съседни държави”, смята Емил Радев.

 

След приемане на предложението държавите вече няма да сменят времето два пъти годишно, а ще изберат едно часово време, което да запазят за постоянно. „Предложението на Комисията бе това да стане до април тази година, но Европейският парламент успя да удължи срока с още една година - до април 2020 г.“, уточни Радев. Той допълни, че по искане на Европейския парламент през лятото на 2018 г. ЕК проведе обществена консултация по въпроса, като отговори бяха получени от над 4,5 млн.

граждани. 84% от тях се обявиха за премахване на смяната на часовото време.

 

Очаква се Европейският парламент да гласува законодателната промяна преди края на настоящия мандат.