Член на Европейския парламент

По предложение на Емил Радев въвеждат регламент за събиране на доказателства в съда чрез новите технологии

С голямо мнозинство Европейският парламент одобри предложението на българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев за промяна на регламента за сътрудничество между съдилищата при събирането на доказателства по граждански и търговски дела.

Новите правила ще направят директното събиране на доказателства по-евтино, лесно, бързо и сигурно. Те регулират взаимната правна помощ по граждански и търговски дела между държавите-членки, осигурявайки по-ефективна рамка за трансгранично съдебно сътрудничество.

Най-голямо приложно поле новите правила ще имат в случаите, когато доказателства трябва да бъдат събрани в друга държава-членка чрез изслушване на свидетел, страна или експерт по дадено дело. Промените на практика ще позволят на съдилищата пряко да събират доказателства чрез използването на видеоконференция или друга подходяща съвременна технология за комуникация от разстояние, налична в съответния съд.

„За мен е изключително важно съдилищата на държавите-членки да имат възможност да използват всички налични съвременни технологии, гарантирайки по-добър и по-бърз достъп до правосъдие. Ползите за европейските граждани са безспорни. За целта обаче е необходимо адаптиране на правилата за събиране на доказателства, особено в трансграничните случаи. Именно това е същността на промяната, която внесох. Тя ще позволи на консервативните по принцип съдебни системи да се развиват с темпото, което диктува бързото навлизане на новите технологии в живота ни”, коментира Радев.

Като автор на доклада той се ангажира да направи така, че предложението на Комисията да бъде допълнено и пояснено, за да не се създават предпоставки за правна несигурност. Със своя доклад българският евродепутат направи редица подобрения в текста. По отношение на определението за съд например бе прието разбирането му в широк смисъл, включващо и други органи, компетентни съгласно националното законодателство да събират доказателства. В някои държави-членки това биха могли да бъдат правоприлагащите органи или нотариусите.

Заедно с това Емил Радев се пребори в доклада да присъстват текстове, които да направят регламента технологично неутрален. Българският евродепутат се обоснова с концепцията за съвременни комуникационни технологии от разстояние като цяло, а не само за видеоконференции. Очаква се така процеса по събиране на доказателства от разстояние да се облекчи многократно, а разходите за гражданите и бизнеса да намалеят. Радев, освен това, допълни текста с изискването използваните технологии за комуникация от разстояние да гарантират прилагането на професионална тайна и професионална привилегия -  нещо изключително важно в рамките на процеса, което допълнително да засили защитата на страните.

Предвид бързото развитие на комуникационните технологии евродепутатът настоя обработването и защитата на личните данни да запази своето значение, при това при наличието на най-високи стандарти за сигурност и пълно зачитане на изискванията на приетия неотдавна регламент за защита на личните данни.