Член на Европейския парламент

Европейските средства не трябва да се използват като механизъм за санкции

Тази седмица Европейският парламент гласува своята позиция по предстоящите преговори за новата Многогодишна финансова рамка на Съюза, която ще обхване периода 2021-2017 г.

 

Според българския евродепутат Емил Радев Многогодишната финансова рамка е изключително важна, защото тя осигурява финансиране и подпомага развитието на регионите, основаването на хиляди малки и средни предприятия, икономическия подем, както и сигурността и охраната на външните европейски граници. В рамките на дискусията Радев приветства позицията на Европейския парламент за увеличаване на средствата по кохезионната политика, земеделие, пътна и железопътна инфраструктура, както и за миграция и защита на границите.

 

„В същото време обаче бих искал да предупредя срещу определени опити за обвързване на европейския бюджет с рамка за върховенство на закона, особено ако тя е разширена да включва демокрация и основни права, ако няма конкретни критерии за анализ и оценка на обвързаността на дадени нарушения с изразходването на европейските средства“, изложи позицията си българският евродепутат. Според него е изключително важно мерките, които биват предприемани в тази насока, да са позовани на европейските основополагащи договори, а не да представляват санкционен механизъм въз основата на политически пристрастия и да спират предоставянето на европейско финансиране за обикновените хора, които имат най-голяма нужда от фондовете.

За информация, около 94% от бюджета на ЕС отива именно за гражданите, регионите, градовете, земеделците и предприятията, като едва 6% от тези средства се разходват за административните разходи на Съюза.

 

„На мнение съм, че предложението на Европейската комисия за временно спиране на европейските средства в следствие на нарушения на върховенството на закона трябваше да бъде по-добре анализирано, с предхождащо проучване на възможния ефект върху крайните бенефициенти и по-силно правно основание“, заключи своята теза Радев.

 

Очаква се, преди европейските избори през пролетта на 2019 г., постигането на добро споразумение относно новата рамка на бюджета за следващият програмен период.