Член на Европейския парламент

Новите технологии налагат нови правила за събиране на доказателства по трансгранични дела

Правната комисия на Европейския парламент обсъди предложенията за промяна на регламента за сътрудничеството между съдилищата при събирането на доказателства по граждански и търговски дела. Докладчик по темата е българският евродепутат от Емил Радев.

 

Според него целта на инструмента е да осигури ефективна рамка за трансгранично съдебно сътрудничество. „Събирането на доказателства при подобни случаи е от решаващо значение за регулирането на взаимната правна помощ по граждански и търговски дела между държавите-членки”, категоричен е Радев.

 

Като част от работата си по досието той направени редица допълнителни пояснения в текста. Те се отнасят до определенията за съд по смисъла на регламента, въвеждането на възможност за събиране на доказателства от разстояние чрез съвременните комуникационни технологии, както и необходимостта да се гарантира прилагането на професионалната тайна в тези условия.

 

„При събирането на доказателства участниците във видеоконференция или друга процедура, базирана на новите технологии, трябва да бъдат информирани за времето и механизма за представяне на доказателства. Това е изключително важно за правилното и законосъобразно провеждане на съдебния процес“, коментира Радев.

 

Той изрази притеснение относно обработването и защитата на личните данни в съвременната технологична среда, като апелира да бъдат напълно съобразени с изискванията на въведения нов регламент.