Член на Европейския парламент

Обвързването на Механизма за сътрудничество и проверка за България с приемането ни в Шенген е дискриминационно

Емил Радев отправи остри критики към правно неиздържаната обвързаност на Механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния с приемането ни в Шенген. Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП взе участие в обсъждането на ноемврийския доклад по Механизма  на заседание на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент. В дискусията се включиха и представители на Европейската комисия.

Според Радев продължаването на Механизма би било доказателство, че определени държави-членки не искат да видят България като част от Шенгенското пространство. „Едно такова развитие на нещата би поставило под въпрос взаимоотношенията в рамките на ЕС и ще бъде явна проява на дискриминация спрямо България, което е недопустимо“, категоричен бе евродепутатът.

Той припомни тенденцията от положителни доклади и факта, че България вече е затворила условно три от шестте показателя по Механизма. Радев изтъкна констатацията от последния доклад, според който, ако България продължава със същия темп на реформи, очакванията на Европейската комисия са за прекратяване на Механизма в рамките на сегашния мандат.

Емил Радев заяви, че България ще продължава да изпълнява препоръките и ще завърши необходимите реформи, но тези постижения трябва да бъдат признати от европейските партньори и Механизмът да бъде премахнат след изпълняването на оставащите три показателя. Според евродепутата „всичко друго ще бъде явно признание за съществуването на двойни стандарти спрямо България“.

Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП сериозно разкритикува и определени държави-членки, които продължават да се опитват да блокират приемането на положителни заключения на Съвета относно доклада.

Представителите на Европейската комисия потвърдиха за пореден път, че не може да се прави връзка между Механизма за сътрудничество и проверка и приемането на България в Шенген, тъй като няма основания в европейското законодателство за това. Те изразиха съжаление, че някоидържави-членки продължават да правят такава връзка, макар и неправомерно.