Член на Европейския парламент

Нужни са координирани усилия на банковите надзорни органи в ЕС относно борбата срещу изпиране на пари

Българският евродепутат от ЕНП-ГЕРБ Емил Радев настоя за постоянни координирани усилия от надзорните органи на държавите-членки, както и за непрекъснат и безпрепятствен обмен на информация между различните компетентни органи, така че борбата срещу изпирането на пари в Европейския съюз да бъде по-ефективна. Това заяви той по време на дебат по време на пленарното заседание на Европейския парламент относно рисковете, свързани с изпирането на пари в банковия сектор на ЕС.

 

 Емил Радев отбеляза, че ЕС разполага  с едно от най-строгите законодателства относно борбата срещу изпирането на пари и прилага изключително високо стандарти за превенция на този вид престъпление. В последните шест месеца обаче случаите с няколко европейски банки в различни страни, замесени в схеми за изпиране на значителни суми пари, ясно са демонстрирали как съществуващите правила не винаги се прилагат на практика и дори понякога биват игнорирани целенасочено в името на финансова печалба. В този контекст Емил Радев заяви ясно, че никакъв ръст в печалбите за банките не може да бъде въз основа на нарушаване на което и да било законодателство.

 

 Българският евродепутат, който е докладчик от страна на групата на ЕНП относно директивата за борба срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма, призова за по-силен европейски контрол върху европейските банки, така че да се засилят усилията им за борба срещу този вид престъпление. В същото време обаче според него е нужен внимателен анализ и обсъждане на каквито и да е предприемани промени, така че да се намери подходящ баланс между координираните действия на европейско ниво и суверенитета на държавите-членки.

 

 В заключение Емил Радев заяви, е са необходими непрекъснати усилия и смели, но приложими на практика решения, в борбата срещу изпирането на пари. „Крайният резултат следва да бъде милиардите евро, които в момента губим годишно в следствие на това престъпление, да бъдат пренасочени в полза на обществото.“, заяви той.