Член на Европейския парламент

Бюджетна комисия в ЕП одобри почти 1.3 милиона евро по искане на Емил Радев и Андрей Новаков за борбата с двойните стандарти

Комисията по бюджети на ЕП одобри 1.26 милиона евро за борба с двойните стандарти в ЕС по искане на евродепутатите Емил Радев и Андрей Новаков. Парите ще бъдат използвани за изпълнението на пилотния проект, предложен от тях и одобрен от Европейската комисия с максимална оценка.  Основната му цел е, чрез провеждането на мащабни изследвания на територията на всички държави-членки, да разкрие наличието на подвеждащи и нелоялни търговски практики, както и съществуването на разлики в качеството, състава и съдържанието на хранителни и нехранителни продукти на пазара.

 

Двойните стандарти при продуктите - не само храните, но също така и редица нехранителни продукти като козметика, тоалетни принадлежности и продукти предназначени за бебета - се забелязват вече повече от 10 години. Едва този месец обаче Брюксел призна официално за наличието на проблема.

 

Предложението на Радев и Новаков допълнително ще допринесе за укрепването на органите за защита на потребителите, чрез осигуряване на еднакво ниво на защита на човешкото здраве и интереса на потребителите, както и за цялостното ефективно функциониране на единния европейски пазар.

До момента предложението на българските представители срещна подкрепата на Европейската организация на потребителите, Европейския информационен съвет за храните и други браншови организации, както и одобрението на редица евродепутати от различни политически групи и Европейската комисия.

 

Пилотният проект на двамата евродепутати е продължение на работата им в сферата на премахването на двойните стандарти при храните, по която те работят вече от няколко години. Той е и продължение на писмения им въпрос към Европейската комисия, зададен в края на лятото на 2017 г. по същата тема, както и на работата им по доклада на ЕП относно двойното качество на продуктите в единния пазар.

„Гласуването днес бе ключово. Отпуснатите средства ще бъдат използвани, за да финансират проучвания, целящи установяването на съществуващи, но непризнавани  нередности, като нелоялни търговски практики, продукти с еднаква опаковка, но различно съдържание, а много често и несъпоставими цени, различно третиране спрямо потребителите от различните държави-членки и пр.“, коментира резултата от гласуването Радев.

Според Андрей Новаков с одобрението на Комисия по бюджети се дава ясен сигнал, че проблемът с двойните стандарти е достигнал точка на недопустимост и са нужни незабавни мерки. Той изтъкна, че „част от решението на този европейски проблем дойде от България, като това е първият път, в който се постига отпускането на конкретна сума за борба с този проблем“.