Член на Европейския парламент

Европа трябва да се конкурира с другите световни сили, за да бъде лидер в цифровата революция

„Европа трябва да се конкурира с други световни сили, за да бъде лидер в цифровата революция, а инвестициите в цифровите капацитети трябва да устойчиво да се увеличат както в бюджета на ЕС, така и в националните и регионалните бюджети“, заяви българският евродепутат Емил Радев, докладчик от страна на ЕНП, по време на представяне на новата програма на Европейската комисия „Цифрова Европа“, което се проведе в правната комисия на Европейския парламент.

 

Новата програма „Цифрова Европа“, ще бъде създадена за периода 2021 - 2027 г. и е посветена на разширяването и увеличаването до максимум на ползите от цифровата трансформация за всички европейски граждани, публични администрации и предприятия, като предложеният бюджет е 9.3 милиарда евро.

 

В нея се определят няколко водещи приоритета като укрепването на капацитета на Европа в областта на високопроизводителните изчислителни технологии (суперкомпютрите), изкуствения интелект, киберсигурността и задълбочените цифрови умения, както и върху гарантирането на тяхното широко използване в икономиката и обществото. Насърчавани едновременно, те ще спомогнат за създаването на процъфтяваща европейска икономика и ще повишат конкурентоспособността на  Европа в бързо развиващия се дигитален свят.

 

Ще бъде поставен акцент върху областите, в които публичните разходи оказват най-силно въздействие, а именно подобряването на ефективността и качеството на услугите в области от обществен интерес като здравеопазването, правосъдието, защитата на потребителите и публичните администрации, както и върху подпомагането на малките и средните предприятия да се адаптират към промените в цифровите технологии.

 

Емил Радев обърна особено внимание на въпросите, свързани с изкуствения интелект. Според него трябва да се гарантира високо ниво на защита на интелектуалната собственост, на данните, цифровите права и етичните и правни въпроси, които са свързани най-вече с въпросите на отговорността.