Член на Европейския парламент

Ще искаме Европейската комисия да въведе нови правила за разпределяне на отговорността свързана с използването на автономните автомобили

Вчера, на заседание на комисията по правни въпроси в Европейския парламент, бе направено представяне на становището относно автономното управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт, чийто докладчик е българският евродепутат Емил Радев. „Съществуват все повече доказателства, че настоящата регулаторна рамка няма да бъде достатъчна при сблъсъка с новите предизвикателства и рискове, свързани с нарастващото ниво на автоматизация на превозните средства. В светлината на тези промени е необходимо да бъде изяснено кой носи отговорността при възникването на щети в случай на произшествие, причинено от напълно автономно превозно средство“, коментира докладчикът. Според него от това следва, че Европейската комисия трябва в бърз порядък да адаптира настоящата правна рамка на Съюза и, ако е необходимо, да въведе нови правила, по които да разпределя отговорността.

 

„Неотдавна Комисията предложи текстове за регулиране на защитата на превозните средства срещу кибератаки и оборудване на автономните автомобили с устройства за записване на данни, за по-лесно определяне причината за произшествия. Въпреки това обаче смятам, че ЕК трябва допълнително да изясни правилата относно защитата, споделянето и достъпа до събраните от тези превозни средства данни и то при пълно спазване на новите правила за GDPR и предоставяне на оперативна съвместимост между системите“, подчертава важността на темата Радев.

 

По думите на докладчика Радев, подобно на много други области, и при автономните автомобили се очаква да изникнат въпроси свързани с правата върху интелектуалната собственост на изкуствения интелект за целите на автономната мобилност (патентовани права за кодиране, данни и изобретения, създадени от самия изкуствен интелект и др.), като е важно е на тези въпроси да бъде обърнато сериозно внимание, а дадените отговори да бъдат общи, за да няма дефрагментация в материята.

 

Това са само част от въпросите, на които комисията по правни въпроси в ЕП ще търси отговори през следващите месеци, за да улесни постепенното въвеждане в масова експлоатация на автономните автомобили.