Член на Европейския парламент

Български евродепутати подкрепиха българска петиция за осигуряване на изпити в края на средното образование на всички официални езици на Европейския съюз

Емил Радев, ЕНП/ГЕРБ, заедно с други български и чужди  евродепутати, подкрепи днес на заседание на Комисията по петиции на Европейския парламент, петиция, внесена от Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ).

В петицията се отбелязва, че въпреки разделението на компетенциите между Европейския съюз и държавите членки в сферата на образованието, Съюзът може да насърчава и подпомага действията на националните образователни системи. В този смисъл петицията не иска хармонизация или обща европейска политика, която да е в противоречие с Договорите на ЕС. Основната цел на петицията е да поиска от Европейския съюз да гарантира, че училищата във всички държави членки предлагат изпити в края на средното образование на всички официални езици на ЕС.

Българският евродепутат Емил Радев, призова петицията да остане отворена, както и исканията в нея да бъдат взети предвид при бъдещите инициативи на Европейската комисия в тази област.

„Мисля, че ако тази възможност бъде предвидена и за другите конституционно признати от държавите членки езици, ще допринесем за популяризирането на официалните европейски езици и ще спомогнем да не се възпрепятства движението на европейските граждани в рамките на вътрешния пазар“, заяви Емил Радев.

Според вносителите на петицията това предложение ще гарантира равенство между всички официални езици и по-голяма мобилност на семействата с деца в системата на средното образование.

Участие в дебата взеха и други български евродепутати, както и техни чуждестранни колеги от Чехия, Словения и др. държави членки, като всички се изказаха в подкрепа на петицията.

Очаква се комисията по петиции заедно с комисията по култура да внесат искане за дебат по темата с Европейската комисия и Съвета на някое от следващите пленарни заседания на Европейския парламент.