Член на Европейския парламент

Българските министри се представиха блестящо пред Комисията по правни въпроси

Двама български министри - г-жа Цецка Цачева, Министър на правосъдието и г-н Боил Банов, Министър на културата представиха пред Комисията по правни въпроси приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС в съответните си ресори. Те отговориха на въпросите на евродепутатите, свързани с теми от дневния ред на Комисията по правни въпроси.

Най-голям интерес от страна на членовете на Европейския парламент предизвика реформата на авторското право, реформата в регламента Брюксел 2а, засягащ въпросите за признаването и изпълнението на решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, и международното отвличане на деца, както и предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно рамките за преструктуриране, втората възможност и мерките за повишаване на ефикасността на процедурите за преструктуриране.

Българският евродепутат Емил Радев, ЕНП/ГЕРБ, отправи въпрос към Министър Цачева във връзка с предложението за директива относно договорите за доставка на цифрово съдържание и директивата за договорите за продажба на стоки: „Какви са целите на българското председателство по отношение на двата проекта за директиви, по-конкретно по отношение на аспектите на нивото на защита на потребителите и степента на хармонизация?“

Министър Цачева отговори, че българското председателство ще положи усилия да се постигне най-голям напредък по тези въпроси.

Отзивите за представянето на българските министри бяха отлични, а евродепутатите от всички политически сили пожелаха успех на българското председателство.

„Българските министри се представиха блестящо. Рядко имаме председателство, което да има толкова задълбочени познания по дискутираните теми от дневния ред на нашата комисия“, коментира българският евродепутат Емил Радев.