Член на Европейския парламент

Емил Радев стана посланик за по-безопасен интернет в Европейския съюз

Българският евродепутат Емил Радев (ЕНП-ГЕРБ) стана първият български посланик за по-безопасен интернет в Европейския съюз в рамките на европейската кампания SaferInternet4EU, инициирана от комисаря по цифровото общество и икономика Мария Габриел в Деня за по-безопасен интернет, 6 февруари, в Страсбург.

Кампанията, чийто фокус са децата, ще тече през цялата година и ще покрива широк набор от теми, включително критично мислене, медийна грамотност и цифрови умения, необходими за борба с фалшивите новини; киберхигиена; както и рисковете, които носят новите онлайн технологии.

По данни на Европейската комисия, един от трима потребители на Интернет по света е дете, а в същото време около половината от децата на възраст между 11 и 16 годишна възраст в ЕС са били подложени на поне един риск в Интернет, като напр. излагане на вредно или смущаващо съдържание, преднамерено сприятеляване с дете с цел сексуална злоупотреба, кибертормоз.

В рамките на европейската кампания SaferInternet4EU ще бъде проведено европейско състезание за инициативи на професионалисти, учители и младежи за по-добър Интернет, както и ще започне масов отворен онлайн курс за обучение на учители и дейности за подкрепа на преподаването на онлайн безопасност и киберхигиена.

Емил Радев приветства инициирането на кампанията. Той коментира, че „все повече приемаме новите технологии и проникването на Интернет в нашия живот като даденост, без да се замисляме за рисковете и последиците от това. Това особено важи за децата, които израстват със смартфони и Интернет, но които поради своята възраст и доверчивост са изключително изложени на опасностите, криещи се в световната мрежа.“ „Точно поради тази причина е наше задължение като родители да им даваме пример и да ги научим да се защитават.“, допълни Емил Радев.

Медия