Член на Европейския парламент

Трябва ново законодателство в ЕС срещу двойните стандарти

Българските евродепутати от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев и Андрей Новаков призоваха Европейската комисия (ЕК) да предприеме мерки за премахване на двойните стандарти при храните в ЕС. Как може да стане това, необходими ли са законодателни промени? "Стандарт" потърси за отговор на тези и други актуални въпроси евродепутата Емил Радев.

- Господин Радев, какви мерки може да предприеме Европейската комисия, за да се гарантира еднакво качество на храните, козметиката, перилните препарати от една и съща марка?
- Темата с двойните стандарт в храните, пък и с други потребителски стоки като козметика, перилни препарати и т.н., се повдига вече десета година пред Европейската комисия. Ясно е, че храни и други стоки в Западна и в Източна Европа се различават по качество, а и често пъти и по цена. За съжаление, новите държави-членки от Източна Европа са дискриминирани в това отношение, защото се влагат суровини с по-ниско качество. Тук ще дам пример със захарта в безалкохолните напитки, палмово масло в храни и т.н. Въпреки това те се продават под същата марка и някой път даже струват доста повече, отколкото еквивалента им в Западна Европа. Вече близо 10 г. се опитват мои колеги, а и потребители, да повдигнат този въпрос и да получат някакво ново законодателно предложение в това отношение от Комисията. Първоначално ЕК заявяваше, че няма достатъчно проучване, достатъчно данни за тези лоши практики. След като редица държави от Източна Европа направиха собствени проучвания на храните, включително и България, се видя, че понякога има драстични разлики. Оттам нататък на въпроси на мои колеги от Европарламента и винаги, когато сме имали такива дебати, ЕК отговаряше, че не трябва да се прави ново законодателство, а сегашното трябва да се прилага по-добре. Докато стигнахме до това лято, когато започнаха да се получават сигнали от Комисията, че може и да е нужно ново законодателство. Но това не е достатъчно, защото прекалено бавно се случва всичко. Затова аз и моят колега Андрей Новаков миналата седмица поставихме писмен въпрос пред ЕК, съгласно парламентарния правилник, с което изискахме - първо, да се направят по-детайлни проучвания и не само във връзка с двойните стандарти за храните, а също и за козметиката, перилните препарати. Второ, да предложи ЕК ново общоевропейско законодателство, така че тези негативни практики да бъдат преодолени и да няма дискриминация на гражданите от Източна Европа по отношение на качеството на храните, които се предлагат.

- Има ли много жалби от потребители?
- Оказва се, че и потребителите не са достатъчно активни. Само в 4 държави-членки има жалби. Явно няма достатъчно информация във връзка с тези проблеми. ЕК досега казваше, че може и на национално ниво по Директива 29/2005 г., която е свързана с рекламирането на стоки, които са под една марка с различно качество в различни държави, да се търси решение на въпроса. Но това е недостатъчно, защото такава отговорност търсят националните органи за защита на потребителите, а те много трудно биха направили нужните разследвания и проучвания какво е качеството в другите държави-членки и да приобщят тези доказателства. И ние виждаме, че на практика този модел не работи. Трябва да се създадат общоевропейски стандарти и общоевропейски орган, който да има правомощия да наблюдава тези процеси във всички държави-челни. Така че очакваме ЕК наистина да направи такова законодателно предложение. От предишни задавани въпроси към Съвета на ЕС стана ясно, че той ще разгледа такова предложение, ако то бъде направено и ние в ЕП многократно сме настоявали да има такова ново законодателство. С колегата ми Андрей Новаков вкарахме предложение за увеличение на бюджета за защита на потребителите през 2018 г. с 2,5 млн, които да бъдат използвани за кампании, за проучвания, така че потребителите да бъдат запознати по-добре със своите права и да могат наистина да забелязват и сигнализират за всякакви нарушения. Включително и информационните кампании да бъдат много по-широки, включително и България.

- Една друга тема, която много се дискутира - възможно ли е да стигнем европейците по минимална работна заплата?
- Що се касае до минималната работна заплата, тепърва говорим да има такова законодателство - да има минимална работна заплата в целия ЕС. Защото има държави-членки, в които няма минимална работна заплата. Оттам-нататък обаче всяка държава-членка ще определя какво ще е нивото на тази минимална работна заплата според възможностите и на бизнеса. Нашата цел е да се подпомага бизнеса той да разкрива нови работни места, да печели повече и оттам да се качат и доходите на трудещите се в дадената държава. Защото само когато има работещ бизнес, оттам-нататък можем да борим безработицата, да увеличаваме и доходите. Затова трябва да направим всичко възможно бизнесът да има по-малко спънки, да има повече чуждестранни инвестиции в България и оттам-нататък- да се създават и повече работни места, хората да са по-квалифицирани и техният труд да бъде достойно заплащан.

- Бихте ли коментирали въпроса кога ще се сложи край на "вечните" длъжници?
- Очакваме през следващите седмици правната комисия на 44-то Народно събрание да разгледа на второ четене предложението за изменение и допълнение на Гражданско-процесуалния кодекс и предложението да се въведе абсолютна 10-годишна давност за физически лица, с промените в Закона за задълженията и договорите. Видяхме, че на първо четене това предложение беше подкрепено в пленарна зала. За съжаление, в България "вечният" длъжник е една институция, която съществува от много години. Тук е възможно някой, който
вече няма никакво имущество, няма възможност да плаща задълженията си, 10-20 г да бъде преследван от кредиторите, да се водят изпълнителни дела, да не може да сключи даже трудов договор. Оттам нататък тези хора минават в сивата икономика и всичко това е негативно и за държавата, и за стотици хиляди български граждани, които са изпаднали в някакво затруднение. Затова е редно след 10 г. длъжникът да бъде освобождаван от своите задължения. Редно е и физическите лица, които не са търговци, да могат по същия начин след 10 г., след като не могат да си платят задълженията, да могат да започнат на чисто и да градят наново своята семейна икономика.

- Може би трябва да има и съразмерност между дълга и исканата сума...
- Разбира се. Ето тук е много важно да се въведат например електронните запори. Това го приехме в ГПК още в 41-то Народно събрание. За съжаление, поради липсата на подзаконови нормативни актове, електронните запори не се сбъднаха и това става вече над 6 г. Когато за всеки запор във всяка една банка се взема по 15 лв такса, виждаме, че около 450-500 лв заминават само от тези такси. Когато се въведе електронният запор, само срещу такса от 15 лв ще бъдат налагани всички запори и може да се проследи и кога точно е получен в банката.

- И накрая ще ви помоля да коментирате напрежението, предизвикано от Северна Корея.
- Много притеснително е това, което става в последните месеци в Северна Корея и изстрелването на балистичните ракети, и ядреният опит. Всичкото това дрънкане на оръжия на Корейския полуостров за съжаление може да доведе до големи последици, защото обстановката там е много взривоопасна. Между двете Кореи няма подписан мирен договор, а само примирие. И двете държави са свръхвъоръжени и всяко едно такова напрежение може да доведе до военен конфликт, чиито последствия могат да бъдат фатални. Важно е всички други държави, имащи отношение и към Северна, и към Южна Корея, да направят всичко възможно да се преустановят тези ядрени опити, да преустановят изстрелването на балистични ракети. И това може да стане чрез налагането на ефективни санкции на Северна Корея, защото виждаме, че по дипломатически път ситуацията не се подобрява. Бях преди няколко месеца в Северна Корея на частно посещение. За съжаление там ситуацията е такава, каквато е била в сталинска Русия в началото на 50-е години на миналия век. Цари пълна дезинформация за това, което става в света. В Конституцията им е залегнала философията, която казва, че корейците трябва да развиват ядреното въоръжаване. И това е единственото нещо, което ги пази в този свят, в който Северна Корея няма на кого да разчита и всичко това е правено с вътрешнополитическа цел, за да се покаже колко е стабилен режимът. Това е наистина един много диктаторски режим. Хората нямат имущество, там жилищата се раздават от държавата, коли притежават много малко хора и те са държавни. В столицата Пхенян има КПП-та. Тези хора са все още с пионерските връзки, с партийните значки, цари тотален култ към личността. И всичко това с ядрено оръжие е прекалено опасно за целия регион.

* * *

Цялото интервю може да бъде прочетено на страницата на в-к Стандарт