Член на Европейския парламент

Време е ЕК да предприеме мерки срещу двойните стандарти при храните

Българските евродепутати Емил Радев и Андрей Новаков от ЕНП/ГЕРБ настояват Европейската комисия да предприеме мерки за  премахване на двойните стандарти при храните.

В свой писмен въпрос, отправен към изпълнителния орган на ЕС, двамата евродепутати питат дали ще бъдат предприети законодателни мерки за предотвратяване на двойните стандарти в качеството и състава на хранителните продукти, продавани в различните държави-членки. Също така те настояват ЕК да се ангажира с конкретни срокове за извършването на такива законодателни промени.

Емил Радев и Андрей Новаков предлагат още ЕК да изготви колкото се може по-бързо насоки  към международните компании, производители на хранителни продукти, за да се гарантира, че всички потребители в ЕС са третирани еднакво.

Не на последно място, евродепутатите отправиха запитване дали и кога ЕК възнамерява да направи широкомащабно проучване за съществуването на двойни стандарти не само при хранителните, но и при други продукти, като например козметичните и почистващите такива. 

Предложенията на Емил Радев и Андрей Новаков са в резултат на повдигания вече десет години въпрос за двойните стандарти на хранителните продукти в различните държави-членки в рамките на единния европейски пазар. По-конкретно, редица държави от Централна и Източна Европа, включително и България, многократно са изразявали притеснения, подкрепени с лабораторни доказателства, че съществуват различия в съставките и качеството на хранителни продукти на международни компании, продавани под една и съща марка в "старите" и "новите" държави-членки.

Според българските представители в ЕП Емил Радев и Андрей Новаков такова двойно отношение на международните компании е недопустимо, особено в контекста на единния европейски пазар. „Потребителите в целия ЕС имат правото да се ползват с еднакви по качество и състав продукти, които са под една и съща марка и наименование“, коментираха евродепутатите.