Член на Европейския парламент

Трябват независими, задълбочени и прозрачни научни изследвания относно влиянието на глифозата върху хората и животните

Българският евродепутат Емил Радев взе участие в пленарния дебат в Страсбург относно използването на глифозата. Според него въпросът за употребата на най-широко използвания в света хербицид глифозат продължава да бъде актуален, а съществуващото към момента одобрение за неговото използване трябва да изтече най-късно на 31 декември 2017 г.

„Понастоящем глифозат се използва интензивно не само в земеделието, но и за поддръжката на паркове и обществени пространства. Това означава, че на контакт с него са изложени широка гама лица - от селскостопанските работници, влизащи в пряк контакт с продукта до крайния потребител на земеделската продукция“, коментира притесненията си евродепутата.

Самият продукт е силно оспорван, тъй като има съмнения, че предизвиква ракови заболявания, тежки увреждания на плода в утробата на майката, сериозни заболявания на стомашно-чревния тракт и редица други негативни влияния върху здравето на хората, но и на животните. По думите на евродепутата ясни и категорични заключения за неговата токсичност или безопасност все още липсват. От друга страна обаче продукти съдържащи глифозат се използват широко в редица държави, което на практика означава, че дори неговата употреба на територията на ЕС да бъде ограничена, влиянието му върху европейските граждани няма да бъде преустановено.

„За всички нас е изключително важно Комисията и държавите-членки да разполагат с достоверни данни относно реалното въздействие на глифозат върху здравето на хората и животните. Тези данни трябва да се основават на независими, задълбочени и прозрачни научни изследвания и проучвания“, изтъкна от пленарната трибуна Емил Радев.