Член на Европейския парламент

Нужна е съвременна законодателна рамка в областта на трансграничните сливания и разделяния на дружества

С голямо мнозинство Европейският парламент прие на своето пленарно заседание в Страсбург доклад относно Трансграничните сливания и разделяния , по който докладчик от страна на Европейската народна партия е българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП, Емил Радев.

„С този доклад се подчертава значението на трансграничната мобилност за европейските предприятия и се призовава за нова съвременна законодателна рамка в областта на трансграничните сливания и разделяния на дружества“, заяви Емил Радев.

В момента законодателството на Европейския съюз предвижда специална правна рамка само за определени видове трансгранични сливания, но не и за трансграничните разделяния, а трансграничното прехвърляне на седалищата е изрично регламентирано само за европейските дружества и европейските кооперативни дружества.

Според Емил Радев бъдещото преразглеждане на законодателството в областта на дружественото право, не трябва да се ограничава до презграничните сливания, но трябва да включва и разделянията, и прехвърлянията на седалищата на дружествата.

В доклада се призовава, също така, за прекратяване на порочните практики от страна на предприятията, които преместват седалището си, с единствена цел правни, данъчни или социални злоупотреби.

„Европейската комисия трябва да предложи насоки за по-нататъшно законодателство в областта на мобилността на компаниите. Така ще подкрепим европейския бизнес“, призова Емил Радев.