Член на Европейския парламент

Въвеждането на процесуални евростандарти ще осигури по-добър достъп до правосъдие на европейските граждани

Въвеждането на общи процесуални стандарти в ЕС безспорно ще доведе до повишаване на взаимното доверие сред съдебните системи на държавите-членки и ще гарантира баланс на основните процесуални права при гражданскоправните спорове. Това е от изключително значение и за осигуряването на по-добър достъп до правосъдие на европейските граждани и защитата на техните права. Тази позиция евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев изрази по време на заседание на  Комисията по правни въпроси на Европейския парламент, участие в което взе и комисарят по правосъдие и защита на потребителите Вера Юрова.

В качеството си на докладчик на ЕП относно създаване на минимални стандарти в гражданското производство, той отправи запитване към комисар Юрова дали се предвижда конкретна законодателна инициатива в тази област, предвид изготвеното от евродепутатите предложение.

„Трябва да гарантираме на гражданите лесен достъп до правосъдие и бързи процедури“, заяви в отговор Вера Юрова.

Докладът, изготвен от Емил Радев, съдържа предложение за директива, което набелязва важни стъпки в процеса на по-нататъшното хармонизиране и сближаване на системите за гражданско правосъдие на държавите-членки.